Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Σύμφωνα με ΦΕΚ της κυβέρνησης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν η σχολική μονάδα τελεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε αυτό το καθεστώς.

Σύμφωνα με την από 44/02-09-2021 εισήγηση του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου με διαφοροποιημένη τη διάρκεια των διδακτικών ωρών ως εξής:

Πατήστε εδώ για να ανοίξει η σελίδα με τους συνδέσμους των εκπαιδευτικών του σχολείου μας

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση